آدرس:
تبريز ، خیابان راه آهن، چهار راه قطران، مجتمع تجاری عمران، طبقه اول، پلاک 28
تلفن:
4410480  (411)
فکس:
4410480  ( 411)
ایمیل:
info@rulmansanat-bearing.com

 

 


 

پروژه های اجرا شده

[توضیحات مربوط به گروه]

تکنولوژی

برینگ پس از اصلاح و مونتاژ

تکنولوژی

برینگ پس از اصلاح و مونتاژ

تکنولوژی

برینگ پس از اصلاح و مونتاژ

تکنولوژی

برینگ پس از اصلاح و مونتاژ

تکنولوژی

برینگ قبل از بازسازی

تکنولوژی

برینگ قبل از بازسازی و در محل کارخانه