مشتریان ما پرینت
1. پالایشگاه تبریز
2. نیروگاه حرارتی تبریز
3. فولاد شاهین بناب
4. شرکت چرخشگر
5. پالایشگاه آریا ساسول
6. فولاد ناب تبریز
7. نیروگاه حرارتی سهند ( بناب )
8. فولاد آذربایجان میانه
9. شرکت تراکتورسازی ایران
10. شرکت نیرو محرکه
11. شرکت قطعات محوری خراسان
12. نیروگاه برق گیلان
13. شرکت کابل خودرو سبزوار
14. گروه تولیدی سازان سمنان
15. شرکت هاب ماشین
16. شرکت سیمان صوفیان
17. شرکت آذر نهاد سامان
18. شرکت البرز کلیپ قزوین
19. شرکت تراکتور سازی ارومیه
20. شرکت صانع تبریز
21. شرکت ابتکار صنعت زنگان
22. شرکت ظریف بافان مشهد
23. شرکت دقیق یونار
24. توس فورجینگ
25. فورج گستر سناباد
26. شرکت نقشینه چاپ و حک
27. بازرگانی قولیان ( تراکتور)