شرایط فروش پرینت

شرکت رولمان صنعت تبریز با توجه به نوع سفارش و درخواست مشتریان با شرایطی که کاملا رقابتی می باشد نسبت به عقد قرارداد اقدام نموده  و سپس امور مربوط به واردات و یا ساخت کالا در داخل کشور مطابق با استانداردهای مورد نیاز ، می نماید .